Bezpłatne szkolenia dla kobiet

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny rozpoczyna rekrutację osób zainteresowanych udziałem w Projekcie „Aktywność i mobilność Twoją szansą”.

Reklamy

Projekt skierowany jest do:

– Długotrwale bezrobotnych kobiet,
– Bezrobotnych kobiet do 25 roku życia,
– Kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu.

W ramach Projektu zapewniamy:

I. Bezpłatne szkolenia:
– Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej – 220 godzin, w tym 80 godzin lektoratu z j. angielskiego,
– Specjalista ds. kadr i płac – 220 godzin, w tym 80 godzin lektoratu z j. angielskiego

II. Staże / praktyczną naukę zawodu.

W ramach Projektu oferujemy:

– Możliwość otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia,
– Możliwość otrzymania zwrotu kosztów opieki nad dziećmi w trakcie trwania szkolenia,
– Pomoc doradców zawodowych w ramach indywidualnych usług doradczych,
– Stypendia / dodatki szkoleniowe,
– Poczęstunek w trakcie szkoleń,
– Materiały szkoleniowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać w:

Filii Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Hrubieszowie
Plac Wolności 15, p. I
tel. 084 696 54 77

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.