Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury zaprasza przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na bezpłatne szkolenia: zarządzanie sprzedażą, zarządzanie personelem, nowoczesne zarządzanie oraz na indywidualne doradztwo szkoleniowe w miejscu pracy.

Reklamy

3 CYKLE SZKOLEŃ

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
– techniki sprzedaży
– psychologia sprzedaży
– profesjonalna obsługa klienta
– negocjacje w biznesie
– budowanie marki produktu

ZARZĄDZANIE PERSONELEM
– rozwój umiejętności menadżerskich
– system ocen i motywowanie pracowników
– strategia personalna w firmie
– radzenie sobie z problemami rekrutacyjnymi i fluktuacją kadr
– kobieta liderem w biznesie

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE
– zarządzanie przez jakość
– zatrudnienie w dobie kryzysu
– zarządzanie zmianą
– zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ZBI)
– zarządzanie inwestycjami WG FIDIC
oraz
COACHING – indywidualne doradztwo szkoleniowe w miejscu pracy

Projekt skierowany jest do 300 pracowników przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a także osób fizycznych zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie woj. lubelskiego.

Wsparcie nie obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno – prawnych.
Każdy Uczestnik bierze udział w jednym cyklu. Do wyboru 3 szkolenia w ramach jednego cyklu.

Cykl szkoleniowy będzie się składał z powiązanych ze sobą 2-dniowych szkoleń (16 godz.). Każdy Uczestnik skorzysta z 48 godzin szkolenia.

Każdy Uczestnik otrzyma:
– bezpłatne materiały szkoleniowe
– zwrot kosztów przejazdów na zajęcia
– poczęstunek, obiady podczas zajęć
– zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury
ul. 3 Maja 37
22-500 Hrubieszów
tel: 84 696 48 80
e-mail: saak@op.pl
www.saak.org.pl