Bezpłatne szkolenia dla rolników

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Hrubieszowie rozpoczęła realizację Projektu „Nowy zawód gwarancją nowych możliwości”.

Reklamy

Projekt skierowany jest do:

– Rolników, domowników lub osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy u osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolniczą (wymagane zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu),

– Osób posiadających stałe lub tymczasowe miejsce zameldowania na terenie województwa lubelskiego,

– Osób w wieku 16-55 lat.

Obejmuje bezpłatne specjalistyczne szkolenia:

– Pilarz drwal leśny (132 godz.),

– Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej oraz systemów operacyjnych (140 godz.),

– Podstawy małego biznesu (120 godz.),

W ramach projektu oferujemy:

– Zwrot kosztów dojazdu,

– Możliwość otrzymania zwrotu kosztów opieki nad osobami zależnymi w trakcie trwania szkolenia,

– Pomoc doradców zawodowych w ramach indywidualnych usług doradczych,

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Filii Fundacji w Hrubieszowie
Plac Wolności 15 (I piętro)
tel. 084 696 54 77

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Działanie 2.3).