Bezpłatne szkolenia: elektryczne, gazowe, cieplne oraz z zakresu ekonomii

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia przygotowujące do zdobycia uprawnień państwowych z zakresu eksploatacji (E) lub dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, cieplnych i gazowych oraz z zakresu ekonomii potwierdzone powszechnie uznawanym certyfikatem EBC*L.

Reklamy

Uprawnienia elektryczne, gazowe, cieplne

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia przygotowujące do zdobycia uprawnień państwowych z zakresu eksploatacji (E) lub dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci:
•    G1 (uprawnienia elektryczne);
•    G2 (uprawnienia cieplne);
•    G3 (uprawnienia gazowe).

Reklamy

W ramach projektu  „Zbuduj swój potencjał – zdobądź uprawnienia energetyczne” skierowany jest do: przedsiębiorców i ich pracowników z mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw; z branży budowlanej i energetycznej z obszaru województwa lubelskiego, które nie korzystały w okresie 2007 – 2010 ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach 8.1.1 i 8.1.2 POKL. Szczególnie zapraszamy osoby 50+.

Każdy Uczestnik w ramach projektu będzie mógł  podejść do 3 egzaminów określonego przez siebie rodzaju (uprawnienia elektryczne/uprawnienia gazowe/uprawnienia cieplne; Eksploatacja lub Dozór).

ZAPEWNIAMY:

– Bezpłatny udział w szkoleniu

– Bezpłatny udział w egzaminie przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną

– Komplet materiałów promocyjnych oraz szkoleniowych

– Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

– Ubezpieczenie NNW

– Ciepły posiłek, przerwy kawowe

– Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Szkolenie z zakresu ekonomii

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE z zakresu ekonomii potwierdzone powszechnie uznawanym certyfikatem EBC*L

Szkolenie skierowane jest do pracowników Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, pracujących i zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego i przedsiębiorców posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego.

 

Program Szkolenia:

– Rachunkowość – 10h

– Cele i wskaźniki biznesowe -10h

– Rachunek kosztów – 10h

– Prawo handlowe – 10h

– Powtarzanie wiadomości do egzaminu EBC*L – 5h

 

ZAPEWNIAMY:

– przystąpienie do egzamin EBC*L

– materiały dydaktycznego,

– materiały promocyjne

– wyżywienie, serwis kawowy

– zwrot kosztów dojazdu

 

Więcej informacji pod nr (84) 696 4880, bądź w siedzibie biura SAAK – Hrubieszów, ul. 3 Maja 37 (Dom Nauczyciela) I piętro.