Bezpłatne szkolenia – Liderzy PAFW

Ruszyła rekrutacja do IX edycji programu Liderzy PAFW – programu tutorskiego skierowanego do działaczy społecznych, samorządowców, wolontariuszy, i NGO-sowców. Udział w programie Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest całkowicie bezpłatny.

Reklamy

Do programu może zgłosić się każdy, kto działa na rzecz społeczności lokalnej i chce swoją działalność rozwijać. Udział w programie trwa rok i jest całkowicie bezpłatny. Podczas 12 miesięcy uczestnicy pracują nad swoim rozwojem i realizowanymi przez siebie autorskimi projektami pod okiem doświadczonych i znanych w środowisku trzeciego sektora tutorów tj. Henryk Wujec oraz Ewa Szymczak. Każdy tutor, z pośród ponad 50 związanych z programem ekspertów, zostanie indywidualnie dobrany do uczestnika,  pod kontem dziedziny aktywności i doświadczenia. Ponadto uczestnicy biorą udział w 4 kilkudniowych warsztatach, podczas których odbywają szkolenia tematyczne z zakresu kierowania organizacjami, sztuki motywowania społeczności i przeprowadzania zmian w środowisku lokalnym. Wartość szkoleń na jednego uczestnika to ok. 10.000 zł. 

Aby wziąć udział w programie należy przedstawić dwa listy rekomendacyjne od organizacji lub instytucji z którymi realizuje/realizowało się działania, list motywacyjny oraz wypełnić formularz na stronie liderzy.pl do 13 marca br. Spośród zgłoszonych osób z całej polski Organizatorzy wybiorą 43 osoby. które od czerwca rozpoczną pracę z tutorami. 

Reklamy

Program Liderzy PAFW (Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności), realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów od 2004 roku działa na rzecz podnoszenia kompetencji liderów lokalnych i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Pośród 420 jego absolwentów znajdują się także osoby z Państwa regionu. Dzięki zdobytym umiejętnościom oraz udziałowi w towarzyszącym programowi inicjatywom skierowanym do absolwentów programu Liderzy PAFW takim jak programy grantowe, konferencje, wizyty studyjne i dalszy tutoring, mieli oni okazję rozwinąć swoją działalność integrując i rozwijając swoje środowiska lokalne. 

Będziemy zobowiązani za pomoc w dotarciu z informacją o rekrutacji do potencjalnych uczestników projektu. W załączniku znajdziecie Państwo informacje dotyczące zarówno programu jak też rekrutacji.