Bezpłatne szkolenia. Uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe i stażowe

Zapraszamy do udziału w projekcie „Powrót do aktywnej przyszłości”. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 60 osób (36 K i 24 M) i podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 15 osób.

Reklamy

 

Do projektu zapraszamy: osoby niepełnosprawne (tym osoby pozostające bez zatrudnienia, osoby bezrobotne), wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie powiatów: włodawski, chełmski, hrubieszowski.

 

Oferujemy:

– diagnozę potrzeb i opracowanie Indywidualnego Planu Działań

– poradnictwo psychologiczne

– coaching kompetencji i umiejętności społecznych

– jobcoaching

– szkolenia zawodowe:

  1. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
  2. SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY
  3. OGRODNIK TERENÓW ZIELENI

– płatne 3 miesięczne staże zawodowe

– pośrednictwo pracy.

 

 

Kontakt:

Tel.: 533-317-676

E-mail: doprzyszlosci@nskonsulting.pl

Strona projektu: http://www.projektynsk.pl/powrot-do-aktywnej-przyszlosci/