Bezpłatne szkolenie dla rolników

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny oferuje rolnikom i domownikom gospodarstw rolnych możliwość bezpłatnego szkolenia w zakresie „Wykorzystania komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, w tym podstawy obsługi komputera. Cykl szkoleń dla rolników województwa lubelskiego”.

Reklamy

Szkolenie zorganizowane będzie w Hrubieszowie w dogodnie uzgodnionym terminie, pod warunkiem zebrania 20-osobowej grupy.

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewniony obiad, zwrot kosztów dojazdu oraz otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (szczególnie istotny dla rolników, którzy korzystają z programu „Wsparcie gospodarstw niskotowarowych”).

Szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie.
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o bezpośredni kontakt z p. Andrzejem Lisowskim (084) 696 25 04.

Termin składania deklaracji uczestnictwa upływa w dniu 10.09.2007 r.(deklaracje do wypełnienia dostępne u p. A. Lisowskiego).

Zapraszamy do skorzystania z oferty!