Bezpłatne szkolenie z grafiki komputerowej!

3 stycznia 2012 r. Fundacja Aktywności Obywatelskiej rozpoczęła rekrutację na szkolenie z grafiki komputerowej organizowane w Lublinie. W szkoleniu weźmie udział 20 kobiet i mężczyzn. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Sale szkoleniowe będą dopasowane do potrzeb niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn.

Reklamy

W procesie rekrutacji, który zakończy się 20 stycznia br., będą mogły wziąć udział kobiety i mężczyźni, którzy/które ukończyły 18 rok życia, pracują i chcą podnieść swoje kwalifikacje po godzinach pracy oraz jednocześnie zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub są zatrudnione na terenie województwa lubelskiego.

Priorytetowo będą przyjmowane kobiety i mężczyźni z terenów wiejskich i małych miast (do 25 tys. mieszkańców), które/którzy ukończyły/ukończyli 45 rok życia oraz posiadają wykształcenie maksymalnie średnie/ponadgimnazjalne.

W szkoleniu nie będą mogły brać udziału osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Szkolenie w Lublinie rozpocznie się 1 lutego 2012 r., a zakończy w połowie czerwca 2012 r. Zajęcia odbywać się będą w czterech 5-osobowych grupach w trybie mieszanym (popołudniami od 16.30 do 19.45 i w wybrane soboty). Łącznie przeszkolonych zostanie 20 osób.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Sale szkoleniowe będą dopasowane do potrzeb niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn.

Szkolenie zostanie zorganizowane przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w ramach projektu pt. „Wyższe kwalifikacje szansą dla Ciebie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem ogólnym jest podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 90 osób pracujących (60 kobiet i 30 mężczyzn) z Lubelszczyzny w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii.

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji:
Izabela Majewicz – specjalistka ds. rekrutacji i logistyki, e-mail: wyzszekwalifikacje@o2.pl, tel. 518 732 348 lub 81 532 25 52.