Biblioterapia w praktyce pedagogicznej – szkolenie dla nauczycieli w Bibliotece Padagogicznej

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie i Stowarzyszenie Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Hrubieszowskiego zapraszają nauczycieli, bibliotekarzy, wychowawców, pracowników świetlic oraz innych zainteresowanych – na szkolenie z zakresu biblioterapii.

Reklamy

Odbędzie się ono w dniu 11 czerwca 2013 r. (wtorek), w godz. 13.00 – 16.00, w siedzibie Biblioteki, przy ul. Ciesielczuka 1.

Szkolenie „Biblioterapia w praktyce pedagogicznej” będzie miało formę warsztatów, a ich celem będzie wspomaganie procesu dydaktyczno-wychowawczego, wyzwalanie kreatywności
oraz popularyzowanie literatury biblioterapeutycznej.

Reklamy

W programie:

– stosowanie bajkoterapii w pracy z dziećmi w przedszkolu,
– przykładowe zajęcia biblioterapeutyczne do wykorzystania w szkole podstawowej, gimnazjum
i szkole ponadgimnazjalnej,
– prezentacja literatury biblioterapeutycznej.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod nr tel.: 84 696 29 38 (Biblioteka).

Zapraszamy.