Biesiada KGW

W dniu 4 sierpnia 2007 r. w miejscowości Gródek odbędzie się Pierwsza Hrubieszowska Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich. Rozpoczęcie spotkania planowane jest o godz. 16:00 przy grodzisku w Gródku.

Reklamy

br />Program uroczystości przewiduje: wystąpienia władz lokalnych i zaproszonych gości, przedstawienie informacji o działalności KGW na terenie Gminy Hrubieszów, a także odczyt prof. Andrzeja Kokowskiego na temat bogactwa archeologicznego miejscowości Gródek. Podczas spotkania zostanie ogłoszony konkurs „Szukamy skarbu przy grodzisku”. Po części oficjalnej zaplanowano również część artystyczną.

Imprezami towarzyszącymi podczas Biesiady będą:
– pokaz nowoczesnego makijażu,
– loteria fantowa,
– promocja Gminy Hrubieszów.

Na spotkanie zaproszono przedstawicieli zaprzyjaźnionych gmin: Zarszyn, Aleksandrów, Horodło, Józefów i Krynice oraz miejscowości Krężnica Jara.

Organizatorami Biesiady są: Wójt Gminy Hrubieszów, Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach, Rada Gminna KGW w Hrubieszowie, KGW Gródek, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki