Biesiada Wiejska

HrubieszówDołhobyczów

Reklamy

W dniu 14 czerwca 2009 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dołhobyczowie odbył się festyn „Biesiada wiejska” pt. „Pokażemy co umiemy”. W trakcie biesiady swoje wyroby prezentowało pięć sołectw z terenu gminy Dołhobyczów.

Były to sołectwa: Dołhobyczów, Gołębie, Honiatyn, Kościaszyn i Żabcze. Zdaniem komisji oceniającej poziom prezentowanych wyrobów był bardzo wysoki zarówno pod względem estetyki prezentacji jaki smaku. Komisja postanowiła nie przyznawać miejsc lecz nagrodzić jednakowo wszystkie sołectwa. Otrzymały one nagrody finansowe.

W dalszej części festynu odbyła się część artystyczna i konkursy, gry i zabawy dla dzieci. W części artystycznej wystąpiły zespoły ludowe działające przy GOK:
– Seniorzy;
– Wrzos;
– Nadbużanki Gołębie;
– Kresowianki Żabcze;
– grupa wokalna „Urwisy” z biblioteki w Przewodowie;
– Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej;
– kabaret „Szara Eminencja” z Werbkowic.

Wieczorem odbyła się zabawa pod gwiazdami.

info i foto
UG Dolhobyczów

Zdjęcia »

Hrubieszow LubieHrubie 2009