Budowa przejścia granicznego w Dołhobyczowie

HrubieszówDołhobyczów

Reklamy

W sierpniu br. rozpoczęto budowę Przejścia Granicznego Dołhobyczów – Uhrynów, położonego w województwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim, w gminie Dołhobyczów.

Na początku lipca br. rozpoczęto przygotowania do budowy:
– Rozstawione zostały kontenery dla robotników, którzy będą pracowali przy budowie przejścia.
– Z całego obszaru, na którym powstanie przejście graniczne, zebrana została próchniczna warstwa gleby, która wywożona jest na pobliskie pola.

Wspólne polsko-ukraińskie odprawy będą odbywać się po polskiej stronie granicy. W pierwszym etapie powstanie budynek główny, pawilony dla funkcjonariuszy dokonujących kontroli paszportowo-celnej i kierujących ruchem, pawilony wartownicze, zadaszenie nad pasami kontroli osób i pojazdów, a także sieć wodociągowa oraz część dróg wewnętrznych, gdyż dojazd do przejścia granicznego stanowi odcinek drogi klasy „Z” o nawierzchni bitumicznej, o szerokości nawierzchni około 6,0 m z poboczami gruntowymi 2 × 1,0 m, a stan nawierzchni jest zły, w związku z czym droga wymaga remontu.

Na przejściu będą odprawiane samochody osobowe, autobusy oraz samochody ciężarowe o ładowności do 3,5 tony. Na dobę przez terminal ma przejeżdżać około 3 tys. pojazdów i około 10 tys. osób. Terminal będzie posiadał po pięć pasów na wjeździe i na wyjeździe z Polski dla aut osobowych i po dwa pasy dla autobusów. Za wyborem tej lokalizacji inwestycji, obok potrzeby równomiernego rozmieszczenia przejść granicznych na całej granicy polsko – ukraińskiej, przemawiały względy komunikacyjne, a w szczególności możliwość usytuowania infrastruktury przejścia w ciągu drogi kategorii wojewódzkiej 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów –granica państwa i łatwość powiązania tej drogi z istniejącą siecią drogową w przygranicznym obszarze Ukrainy, zapewniającą połączenia z główną trasą komunikacyjną Lwów – Kijów. Ponadto, planowana lokalizacja przejścia zapewnia dobry dostęp do mediów: energii elektrycznej, linii telefonicznej, wodociągów i kanalizacji. O rozpoczęcie budowy tego przejścia ubiegało się 17 firm., przetarg wygrała firma Budimex Dromex SA.

Nowopowstałe przejście graniczne stanowić ma odciążenie dla już istniejących 3 drogowych przejść granicznych w województwie lubelskim: Dorohusk – Jagodzin, Zosin – Ustiług, Hrebenne – Rawa Ruska.

W tym roku budowa przejścia ma kosztować budżet państwa ponad 41 mln zł. Na kolejne lata zaplanowano prace wykończeniowe, budowę placów oraz dróg dojazdowych. Część osobowa przejścia w Dołhobyczowie powinna zostać ukończona do końca 2011 roku. Otwarcie zaplanowano na 2012 rok. Będzie to przejście osobowe z możliwością rozszerzenia jego kategorii.

Inwestycja obejmuje budowę całej infrastruktury administracyjnej.

Nowe przejście graniczne będzie również miało duże znaczenie w perspektywie zwiększonego przepływu osób i pojazdów przez granicę polsko – ukraińską w czasie finałów mistrzostw piłkarskich Euro 2012.

Mieszkańcy gminy mają zatem powody do zadowolenia. Budowa przejścia to wielka szansa na rozwój ich miejscowości i współpracę pograniczną. Gdy przejście w Dołhobyczowie zostanie otwarte, wówczas z gminy będzie blisko do Sokala (leży 24 km od Dołhobyczowa), Czerwonogradu (30 km) i Lwowa (około 100 km).

info i foto
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Hrubieszow LubieHrubie 2009