Budżet Gminy Hrubieszów przyjęty

Gmina Hrubieszów

Reklamy

W dniu 25 lutego 2011 r. w Urzędzie Gminy Hrubieszów odbyła się V Sesja Rady Gminy Hrubieszów. Jedną z istotniejszych uchwał podjętych podczas posiedzenia była uchwała w sprawie przyjęcia budżetu gminy na rok 2011 r.

Wysokość dochodów podhrubieszowskiej gminy w 2011 r. zaplanowano na poziomie 24.970.952 zł. Natomiast wydatki mają wynieść 25.194.819 zł.

Reklamy

Wśród zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 r. zaplanowano m.in:

– zakończenie „Budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Mieniany, Ślipcze, Czumów, Grodek” w kwocie 2.232.704 zł, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),

– Modernizacje świetlic wiejskich w Dziekanowie, Nowosiółkach, Wolicy, Kułakowicach Trzecich i Metelinie w kwocie 975.703 zł realizowane w ramach PROW,

– Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w Nowosiółkach w kwocie 333.400 zł, planowana realizacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

– Budowę małej infrastruktury zabezpieczającej Błonia Nadbużańskie na obszarze Natura 2000, w kwocie 387.300 zł, realizowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto w roku 2011 ma zostać rozpoczęta realizacja projektu polegającego na utworzeniu 5 punktów przedszkolnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki z tym związane w pierwszym roku realizacji mają wynieść niemal 500 tys. zł.

***

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki