Budżet jakiego dotąd nie było

Mircze

Reklamy

Takiego budżetu w historii Gminy Mircze w powiecie hrubieszowskim jeszcze nie było. W uchwalonym właśnie planie finansowym na inwestycje przewidziano rekordową kwotę ponad 13 milionów złotych.

Ponad 13 milionów złotych zamierzają przeznaczyć w tym roku na inwestycje władze Gminy Mircze w powiecie hrubieszowskim. Tak dużej kwoty na ten cel miejscowy samorząd jeszcze nigdy nie wydał, a jeszcze kilka lat temu kwota ta nieznacznie przekraczała 200 tysięcy.

„Gdy w 2006 roku przyszedłem do urzędu zastałem w projekcie budżetu na inwestycje zaledwie 220 tysięcy” – wspomina wójt Lech Szopiński. Obecnie prawie wszystkie środki inwestycyjne są przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Najważniejsza i najbardziej kosztowna jest budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody w Mirczu. Jej wartość to 7 milionów 300 tysięcy złotych. Siec kanalizacyjna już jest układana, a wiosną rozpocznie się budowa oczyszczalni i modernizacja ujęcia wody. Jego przebudowa umożliwi podawanie wody praktycznie na połowę gminy, w której jest 29 miejscowości. Wójt Szopiński podkreśla, że gmina nie miałaby szans na zrealizowanie tych planów gdyby nie prawie 5,5 miliona złotych, które udało się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Z kolei z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Lepsze jutro”samorząd pozyskał prawie 1 milion 400 tysięcy na odnowę miejscowości: Stara Wieś, Wiszniów, i Mircze. Z tego samego źródła gmina otrzyma również środki na remonty świetlic wiejskich w: Tuczapach, Modryniu, Górce – Zabłociu i Smoligowie.

Wśród poważniejszych wydatków, zapisanych w tegorocznym budżecie, są także pieniądze na infrastrukturę drogową. Samorząd od 4 lat przeznacza na ten cel duże środki. Dzięki temu na przykład w ubiegłym roku wykonano około 17 kilometrów dróg gminnych. W tym roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych gmina otrzyma 1 milion 800 tysięcy na przebudowę 4 ulic, budowę chodników i ścieżki rowerowej w Mirczu. Razem z powiatem hrubieszowskim samorząd przebuduje też 4 kilometry drogi Adelina – Mircze – Kryłów. Gmina pokryje 25 procent kosztów tej inwestycji. Reszta będzie pochodzić z budżetu powiatu i rządowego programu popularnych schetynówek.

Dzięki wsparciu Agencji Nieruchomości Rolnych samorząd zamierza również przebudować drogi w osiedlu po byłym PGR-ze w miejscowości Małków Nowy. W tegorocznym budżecie zapisano na ten cel 270 tysięcy złotych.

Władze gminy Mircze liczą również na dofinansowanie kompleksu boisk wielofunkcyjnych z programu „Moje boisko – Orlik 2012”. W budżecie zaplanowano na ten cel 1 milion 200 tysięcy złotych, ale jeśli projekt zostanie zaakceptowany budowę „Orlika” sfinansują w równych częściach samorządy gminny i wojewódzki oraz Ministerstwo Sportu. Gmina już opracowuje dokumentację tej inwestycji i ma nadzieję, że w lutym pozna decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Rada Gminy Mircze uchwaliła budżet na 2011 rok jednogłośnie.

***

Źródło:
www.iaslubelskie.pl