Celnicy szkolą się ze środków pochodzących z Funduszy Norweskich

Na początku 2015 r. polska Służba Celna uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt.: „Zwiększenie bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych Służby Celnej w walce z przestępczością transgraniczną i zorganizowanymi grupami przestępczymi”. Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi 2,4 mln zł i jest w 85% finansowany ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Reklamy

 

Realizacja projektu potrwa do końca I kwartału 2017 r.

Projekt ma charakter szkoleniowy i składa się z dwóch części. Pierwszą część stanowią szkolenia z zakresu nauki jazdy techniką specjalną wraz z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej – dla w sumie 732 funkcjonariuszy Służby Celnej. Natomiast część druga to szkolenia językowe dla grupy 320 osób, ze szczególnym naciskiem na słownictwo specjalistyczne i środowiskowe.

Szkolenia przeznaczone są przede wszystkim dla funkcjonariuszy celnych odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości, ochronę strefy Schengen oraz działania rozpoznawczo-prewencyjne – w tym również funkcjonariuszy Izby Celnej w Białej Podlaskiej, obsługującej zewnętrzny polski odcinek granicy Unii Europejskiej i obszaru Schengen.

Głównymi celami projektu są: doskonalenie umiejętności zawodowych oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa funkcjonariuszy celnych podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych oraz zwiększenie – w ramach wykonywanych czynności służbowych – jakości komunikacji werbalnej z osobami, które nie posługują się językiem polskim.


Szkolenia z jazdy techniką specjalną wraz z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej 

Tematyka szkoleń obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: doskonalenie omijania przeszkód na nawierzchniach śliskich, zasady zachowania się podczas dachowania auta, a także zagadnienia dotyczące podstawowych zabiegów ratujących życie, obejmujące ćwiczenia z użyciem fantomów i defibrylatora.

 

Szkolenia językowe

Szkolenia językowe dotyczą w szczególności konwersacji uwzględniających słownictwo z zakresu cła, podatków, prawa, dokumentów celnych oraz zadań i procedur stosowanych przez Służbę Celną w kontroli podróżnych.Źródło: Ministerstwo Finansów