Centralny dobór psów do służby w Policji

Potrafią tropić i wskazać drogę ucieczki lub miejsce ukrycia przestępcy. Wraz z przewodnikami patrolują ulice, dbają o porządek publiczny i bezpieczeństwo na imprezach masowych. Uczestniczą w konwojach policyjnych, a kiedy trzeba potrafią obezwładnić nawet najgroźniejszego przestępcę. Są nieocenione w wyszukiwaniu zapachów narkotyków, materiałów wybuchowych i zwłok ludzkich. Mowa o czworonożnych funkcjonariuszach, którzy od lat wspierają działania policjantów.

Reklamy

Od stycznia 2013 r. wprowadzono centralny dobór psów, który realizowany jest przez Zakład Kynologii Policyjnej. Osoby zainteresowane sprzedażą prosimy o kontakt telefoniczny bądź osobisty z Zakładem w Sułkowicach.

Pies jako zwierzę posiadające świetny węch już w dawnych czasach towarzyszył ludziom na polowaniach. Dzisiaj psy wykorzystuje się także do innych celów. Dla potrzeb służb mundurowych psy szkoli się pod kątem wyszukiwania broni i amunicji, do wyszukiwania narkotyków, a także zwłok ludzkich. Właśnie węch jest dla psa najważniejszym zmysłem. Jego nos jest niezwykle czułym „urządzeniem” potrafiącym wyłapać nawet bardzo delikatne zapachy. Ta wspaniała umiejętność może być wykorzystywana na wiele różnych sposobów. Kolejnym istotnym zmysłem psa jest słuch, znacznie czulszy niż człowieka. Psy są w stanie słyszeć dźwięki o częstotliwości lub tonacji dla nas ludzi zupełnie niesłyszalnej.

W garnizonie lubelskiej policji zdecydowana większość to psy patrolowo – tropiące. Wykorzystywane są do tropienia śladów, działań antyterrorystycznych, działań związanych z zabezpieczaniem i przywracaniem naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych, do konwojowania niebezpiecznych przestępców, odnajdywania osób lub przedmiotów, a także pościgów za osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa. Policyjne psy są nieocenione w wyszukiwaniu zapachów narkotyków, materiałów wybuchowych i zwłok ludzkich. Psy wykorzystywane są także przez ekspertów z Laboratorium Kryminalistycznego przy prowadzeniu badań osmologicznych. Obecnie stosowane metody zabezpieczania śladów zapachowych ludzi, możliwość ich przechowywania oraz porównywania przy użyciu psów, pozwalają na uzyskanie i wykorzystanie informacji o sprawcach przestępstw praktycznie na każdym etapie procesu karnego.

Już w najbliższych miesiącach w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach rozpoczną się szkolenia czworonożnych funkcjonariuszy, w tym psów, które wraz ze swoimi przewodnikami służyć będą w garnizonie policji lubelskiej. Od stycznia 2013 roku wprowadzono centralny dobór psów, który realizowany jest przez Zakład Kynologii Policyjnej w stosunku do psów kwalifikowanych na wszelkie formy szkolenia przewodników i tresury psów w Policji. Zgodnie z opracowanymi założeniami do centralnego doboru psów do służby w Policji Komendant CSP powołuje komisję, która zajmuje się m.in. wyszukiwaniem, typowaniem i kwalifikowaniem psów do tresury, wycenianiem wartości na podstawie przeprowadzonych prób ich charakteru oraz oceny zdrowia. Szczegółowy opis kryteriów doboru psów w tym wymogów zdrowotnych i prób charakteru psów zawiera Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia. (Dz. Urz. KGP Nr 7/2008 r., poz.46.)

 

Osoby zainteresowane sprzedażą psów dla Policji, prosimy o wcześniejszy kontakt, celem ustalenia terminu przeprowadzenia kwalifikacji psa do tresury. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
 – (48) 661-42-88 wew. 123,
 – (48) 661-43-85 wew. 123
 lub kierując pytania na adres e-mail:
 – zaklad_kynologii@op.pl

 

http://csp.edu.pl/csp/wolnytekst/1936,dok.html

 

źródło: KWP Lublin (R.L.R)