Centrum Kształcenia na Odległość w Dołhobyczowie

W Zespole Szkół w Dołhobyczowie rozpoczyna działalność Centrum Kształcenia na Odległość. Zostało ono utworzone we współpracy z Urzędem Gminy w Dołhobyczowie w ramach projektu Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach (CKNONW).

Reklamy

Projekt realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich.

Projekt ten powstał przy współpracy z CKUiP w Zielonej Górze, firmami 4System Polska i ECORYS Polska oraz Fundacją pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

Centrum zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie do prowadzenia szkoleń e-learningowych oraz odpowiednie meble i sprzęt dla osób niepełnosprawnych. W ofercie Centrum znajdzie się docelowo 50 bezpłatnych kursów, których adresatami będą osoby zainteresowane podwyższeniem poziomu posiadanej wiedzy, osoby dorosłe, w tym niepełnosprawne, nie posiadające z różnych względów możliwości kształcenia w zakresie ogólnym i zawodowym poza terenem zamieszkania oraz wszystkie inne osoby, którym stworzone zostaną możliwości do kontynuacji kształcenia w systemie eksternistycznym. Dostęp do kursów mają więc praktycznie wszyscy bez względu na wiek.

Szczególnym zainteresowaniem w chwili obecnej cieszą się kursy przygotowujące do egzaminów maturalnych oraz kursy komputerowe z zakresu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Wszystkich chętnych do podnoszenia swoich kwalifikacji Centrum zaprasza codziennie od godz. 16.00 Z trenerem-opiekunem Centrum można się również kontaktować telefonicznie (tel. 084 653 21 18) w godzinach działalności Centrum, tel. kom. 0697713596) lub drogą elektroniczną e-mail: cknonw_dolhobyczow@wp.pl

Więcej informacji na stronie
www.cknonw-dolhobyczow.w8w.pl >>

L.J.

zobacz zdjęcia >>