27 września 2023

Centrum Symulacji Medycznej UPZ prawie gotowe

Budynek Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uczelni Państwowej w Zamościu jest już gotowy. To 500 metrów nowoczesnej infrastruktury, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, z windą zdolną do przewożenia łóżek szpitalnych oraz z garażem dla karetki pogotowia.

Reklamy

Obecnie trwają procedury przetargowe na wyposażenie tego obiektu, w którym praktyczne umiejętności będą nabywać studenci kierunku pielęgniarstwo UPZ.

Powstanie Centrum jest obecnie najważniejszą inwestycją Uczelni. Znajdować się ono będzie w rozbudowanym budynku przy ul. Hrubieszowskiej 24. To właśnie w tym obiekcie kształcą się studenci kierunku pielęgniarstwo na poziomie licencjackim i będą kształcić studenci studiów magisterskich na tym kierunku (Uczelnia w grudniu 2020 r. otrzymała zgodę na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo).

Reklamy

W budynku przy ul. Hrubieszowskiej funkcjonują już pracownie, w których kształcą się studenci pielęgniarstwa. Są to pracownie: badań fizykalnych, pediatryczna, higieny osobistej i ratunkowa. W obiekcie dokonano nadbudowy piętra na potrzeby kształcenia studentów pielęgniarstwa. Ponadto cały budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażony w windę.

O tym, jak wygląda teraz obiekt mówi kanclerz UPZ Jerzy Korniluk:

Reklamy

Na parterze, w części rozbudowanej budynku, wyodrębniono strefę biurową wraz z serwerownią oraz przestrzeń dla studentów: hol i sala ćwiczeniowa do zajęć z modelem karetki szkoleniowej. W części dotychczas istniejącej pozostaną pracownie: badań fizykalnych, pediatryczna, higieny osobistej i ratunkowa. Piętro zostało podzielone na strefy zgodnie ze specyfiką zajęć: sale symulacji wysokiej, pośredniej i niskiej wierności, sale do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i technicznych.

Inwestycja finansowana jest ze środków własnych Uczelni, dotacji ministerialnej, obligacji oraz środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu”. 

Drugą część tego przedsięwzięcia stanowi wyposażenie Centrum. Uczelnia już rozpoczęła procedury przetargowe w tym kierunku. Dr n. med. Beata Biernacka, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa UPZ przedstawia, na jakim sprzęcie kształcić się będą studenci.

Na wyposażenie Centrum składają się fantomy, trenażery, a także urządzenia elektroniczne, które w procesie kształcenia pielęgniarek odgrywają coraz większą rolę. Prowadzenie kształcenia w salach wysokiej wierności to wymóg niezbędny by móc, według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, w przyszłości kształcić na kierunkach medycznych. Wyposażeni w te umiejętności i znajomość obsługi najnowszego sprzętu, absolwenci pielęgniarstwa zapewnią pacjentom lepszą i bardziej komfortową opiekę. Dr n. med. Beata Biernacka podkreśla, że dotychczas funkcjonujące w Zakładzie Pielęgniarstwa UPZ pracownie są także bardzo dobrze wyposażone. Znajdują się w nich m.in. zestawy do pozorowania urazów, modele do nauki iniekcji wszystkich typów, aparaty EKG, pompy infuzyjne, inkubatory.

Zakończenie inwestycji i uruchomienie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej planowane jest w II kwartale 2021 r. Wartość całej inwestycji to 6,5 miliona złotych.

(info i fot. UPZ)


Zobacz też:

317 dzieci urodziło się w hrubieszowskim szpitalu w 2020 roku! Jakie były najpopularniejsze imiona?

317 dzieci urodziło się w hrubieszowskim szpitalu w 2020 roku! Jakie były najpopularniejsze imiona?

LubieHrubie na YouTube