Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie

HrubieszówZwierzyniec

Reklamy

W dniu 25 maja 2010 r. w Zwierzyńcu Prezes Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie Pan Ryszard Wichorowski oraz Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Pan Zdzisław Strupieniuk podpisali list intencyjny w sprawie możliwości zlokalizowania siedziby Muzeum Martyrologii Narodu Polskiego „Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie” w budowanym obecnie Roztoczańskim Centrum Naukowo-Dydaktycznym Zwierzyniec–Biały Słup.

W spotkaniu w Zwierzyńcu, podczas którego doszło do podpisania listu intencyjnego, obok Prezesa Wichrowskiego i Dyrektora Strupieniuka uczestniczył także Poseł Sławomir Zawiślak oraz Pani Maria Gmyz, Wiceprezes Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie.

Podpisanie listu intencyjnego inicjuje kolejny etap prac Fundacji, zmierzających do realizacji zasadniczego celu jej działalności – budowy muzeum upamiętniającego tragedię mieszkańców Zamojszczyzny wysiedlanych przez okupanta niemieckiego w latach 1942-1943. Zgodnie z ogólnymi postanowieniami listu intencyjnego na potrzeby Muzeum przeznaczone mają być pomieszczenia biurowe, sale ekspozycyjne oraz sala dydaktyczno-naukowa. Sygnatariusze listu ustalili, że ostateczny kształt umowy najmu powierzchni Roztoczańskiego Centrum Naukowo-Dydaktycznego Zwierzyniec–Biały Słup ma być ustalony do końca br. Oznacza to, że Muzeum rozpoczęłoby swe funkcjonowanie z chwilą oddania centrum do użytku, tj. we wrześniu 2011 r.

Władze Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie rozpoczynają obecnie prace nad zbiorem eksponatów muzealnych. Planowane są również aplikacje o środki krajowe i zewnętrzne na sfinansowanie kosztów przygotowania ekspozycji. Ważna byłaby także pomoc ze strony władz samorządowych. Władze fundacji zwracają się z apelem do wszystkich mieszkańców Zamojszczyzny o kontakt w przypadku chęci przekazania do Muzeum pamiątek i eksponatów z okresu wysiedleń Zamojszczyzny w latach 1942-1943.

Prezes Zarządu
(-) Ryszard Wichorowski