Chełm: Studenci WSSMiKS odbędą praktyki zawodowe w Straży Granicznej

W Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy uczelnią a Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej.

Reklamy

Dotychczasowa  współpraca opierająca się na realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych została rozszerzona o niezmiernie istotny aspekt możliwości organizacji praktyk zawodowych studentów w jednostce.

Zastępca Komendanta NOSG – płk SG Jacek Gartman podkreślił rangę dotychczas zrealizowanych wspólnych programów i zachęcił studentów do odbywania praktyk w Nadbużańskim Oddziale SG.źródło: NOSG

fot. WSSMiKS