Chełm: XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „U progu Kresów” Władysław Bełza – poeta zapominanego patriotyzmu

Nadbużańskie Towarzystwo Kultury – Środowisko Rodzin Kresowych w Chełmie ogłaszają XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „U progu Kresów” Władysław Bełza – poeta zapominanego patriotyzmu.

Reklamy

Utwory nadesłane na konkurs winny nawiązywać do ogólnej tematyki Kresów, historii, tradycji, malowniczości oraz wydarzeń początku XXI wieku.

Nagroda specjalna przyznana zostanie za twórczość poświęconą – Władysławowi Bełzie  1847 -1913 – poecie, piewcy polskości i patriotyzmu w minioną, setną  rocznicę śmierci. Konkurs ma charakter otwarty. Zaprasza poetów z Polski oraz z poza granic kraju. Należy nadesłać trzy utwory poetyckie, dotychczas niepublikowane, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu (w przypadku prac z innego kraju), opatrzonych godłem. Do godła należy dodać informację – imię i nazwisko autora, data urodzenia, adres, telefon, zawód wykonywany. W przypadku przynależności do związków twórczych – pełną nazwę związku.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w maju 2014r. podczas Biesiady Kresowej w Chełmie, na którą zostaną zaproszeni Laureaci Konkursu. Przewidujemy publikacje prasowe. Prac konkursowych oczekujemy do 25.IV. 2014 r. pod adresem:

 

Konkurs Poetycki „U progu Kresów”

ul. Katedralna 15/2

22-100 Chełm

woj. Lubelskie

 

Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych. Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników

 

Władysław Bełza (wikipedia):

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Be%C5%82za