Chmielakowy Antałek

Krasnostawski Dom Kultury zaprasza do udziału w Turnieju Poetyckim o „Chmielakowy Antałek”. Konkurs organizowany jest w ramach 41. Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów „Krasnostawskie Chmielaki 2011”.

Reklamy

u>Regulamin
Turnieju Poetyckiego o „Chmielakowy Antałek”
41. Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów
Krasnostawskie Chmielaki 2011

I. ORGANIZATOR:
Krasnostawski Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 66, 22-300 Krasnystaw

Zapraszamy autorów do nadesłania prac poetyckich:
– limeryk (max. 10)
– fraszka (max. 10)
– piosenka (max. 3)
– wiersz (max. 3)

II. WYMAGANIA:
– prace dotychczas nigdzie nie publikowane, nie nagradzane w innych konkursach, nadesłane w 3 egz., maksymalnie 3 strony maszynopisu, podpisane pseudonimem, z załączoną kopertą zawierającą informacje o autorze, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).

III. MIEJSCE, TERMIN:
Finał turnieju odbędzie się w czasie trwania Krasnostawskich Chmielaków w dniu 21 sierpnia 2011r. w godz. 12:00 – 14:00 na scenie w Rynku Miejskim.
Laureaci turnieju otrzymają nagrody pieniężne, rzeczowe oraz dyplomy.

IV. Podstawą udziału w turnieju jest przesłanie zestawu prac zgodnych z w/w wymaganiami regulaminowymi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2011r. na adres:
Krasnostawski Dom Kultury
ul. Piłsudskiego 66
22-300 Krasnystaw

V. Szczegółowe informacje:
– Krasnostawski Dom Kultury, tel. (82) 5762218, 665437017 ( Stanisław Kliszcz)
– e-mail: kultura@krasnystaw.pl

Regulamin turnieju dostępny jest:
– na stronach internetowych:
www.chmielaki.pl
www.kdkkrasnystaw.pl