Cios w przemytniczy interes

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, po raz kolejny nie dopuścili do wprowadzenia na rynek Unii Europejskiej dużej partii nielegalnych papierosów. Tym razem funkcjonariusze SG wpadli na trop grupy przemytników działających na terenie województwa mazowieckiego.

Reklamy

 

W dniu 26 lipca 2016 roku, na posesjach w podwarszawskiej miejscowości, w wynajmowanych magazynach, funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili towar w postaci papierosów rożnych marek bez polskich znaków akcyzy w  łącznej ilości ponad 10 mln sztuk papierosów o wartości ponad 7 mln zł. Czynności realizowane były we współdziałaniu z Komendą Główną Straży Granicznej, Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej oraz z Izbą Celną w Warszawie.

Do sprawy zatrzymano 3 ob. Białorusi oraz 1 ob. RP, którym postawiono zarzuty przechowywania znacznych ilości wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy, stanowiących przedmiot czynu zabronionego stosownymi przepisami Kodeksu Karno – Skarbowego.

Podczas przeprowadzanych czynności, funkcjonariusze zabezpieczyli na poczet przyszłej kary środki płatnicze w łącznej kwocie ponad 160 000 zł. Ponadto zabezpieczono 4 pojazdy o łącznej wartości ponad 300 000 zł. 

Funkcjonariusze równocześnie dokonali szeregu czynności – w tym przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i magazynowych oraz należących do podejrzanych, jak również użytkowanych pojazdów. W wyniku kontroli  zostały zabezpieczone dowody świadczące o popełnieniu przestępstwa karno – skarbowego. Z uwagi na wielkość ujawnionego towaru bez oznaczeń polskimi znakami akcyzy, zostało wszczęte śledztwo aktualnie prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

W chwili obecnej trwają czynności śledcze ukierunkowane na ustalanie źródeł pochodzenia papierosów. W stosunku do zatrzymanych osób, po przeprowadzeniu szeregu czynności procesowych, Sąd Rejonowy w Piasecznie na wniosek  prokuratury zastosował wobec dwóch ob. Białorusi oraz ob. RP środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

 

 

źródło, wideo, fot. NOSG