Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Jak długo pracują osoby niepełnosprawne? Osoba niepełnosprawna pracująca w oparciu o umowę o pracę ma prawo do korzystania z pakietu dodatkowych praw. Jednym z takich praw jest prawo do skrócanego czasu pracy.

Reklamy

Z takiego przywileju mogą skorzystać osoby posiadające umiarkowany oraz znaczny stopień niepełnosprawności. Skrócony czas pracy jest ściśle związany ze stanem zdrowia niepełnosprawnego pracownika. Pełny wymiar czasu pracy może powodować brak koncentracji, a także obniżoną efektywność pracy.

Osoba niepełnosprawna przede wszystkim nie może pracować w godzinach nocnych oraz w godzinach nadliczbowych. Wymiar czasu pracy nie powinien przekraczać 8h dziennie oraz 40 h tygodniowo. Pracownik niepełnosprawny może starać się o skrócenie czasu pracy do 7h dziennie oraz 35 h tygodniowo. Jednak, aby tak się stało musi przedstawić pracodawcy specjalne zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. W innym przypadku prośba nie zostanie uwzględniona.

Reklamy

Zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy jest wydawane przez lekarza medycyny pracy lub w przypadku braku takiej osoby lekarza sprawującego opiekę nad konkretną osobą niepełnosprawną. Lekarz wydający takie zaświadczenie nie określa konkretnej liczby godzin pracy osoby niepełnosprawnej. Potwierdza tylko słuszność takiego skrócenia oraz ustala jego termin ważności. Wydanie takiego zaświadczenia wiąże się z potrzebą wykonania dodatkowych badań. Koszty tych badań pokrywa pracodawca. Prawo do skróconego czasu pracy nie dotyczy osób zatrudnionych m.in.: w charakterze ochroniarza czy też osoby pilnującej danego obiektu.

Osoba niepełnosprawna może również skorzystać z dodatkowej 15 minutowej przerwy, którą może m.in.: przeznaczyć na wypoczynek lub krótkie, usprawniające ćwiczenia gimnastyczne.

 

Na to i na inne pytania dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych odpowiedź uzyskają Państwo w firmie XANDIA- Rafał Szybiak właściciela strony www.PartnerFirm.pl