Czasopismo JEDNOŚĆ

Ukazały się już dwa numery czasopisma bezpłatnego pt. „Jedność”. Pismo awizowane jest przez Samorząd Gminy Hrubieszów. Nakład 1350 egzemplarzy. Siedziba redakcji mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach.

Reklamy

Redaktorem naczelnym jest p. Danuta Kloc, redaktorem technicznym p.Artur Dziewiczkiewicz, współpraca p. Jacek Fuchs i inni. Czasopismo jest współfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hrubieszowie i GOK w Wołajowicach, a można je otrzymać w Urzędzie Gminy Hrubieszów.

Czasopisma zawierają sprawozdania z różnych uroczystości, konkursów, warsztatów teatralnych, zawodów sportowych, świąt, jubileuszy, zimowisk, wycieczek, apeli itp., jakie odbywały się na terenie Gminy Hrubieszów. Są przedstawione historycznie niektóre Dni Świąteczne, zagadki dla najmłodszych, kącik humoru.

Jest Regulamin Nadawania Tytułu „Zasłużony Dla Gminy Hrubieszów” zatwierdzony uchwałą Rady Gminy z 26 10 2006 r. Prezes Stowarzyszenia Hrubieszowsko – Mireckiego „Lepsze Jutro” – Tomasz Zając, informuje, że powstanie eksponat muzealny Chata Gocka w Masłomęczu oraz trasa turystyczna „Szlak Gocki”. Są informacje o modernizowanych drogach na terenie Gminy oraz realizacja zadań związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi w 2006 r.

W drugim numerze przeczytamy w dziale historycznym artykuł o Stanisławie Staszicu, pióra Jana Kalisza. Niestety, można zapoznać się ale i o wypadkach rolniczych w rolnictwie indywidualnym. Jest informacja dla tych, którzy chcą uzyskać pożyczkę z funduszu „Fundacji Wspomagania Wsi” w Warszawie. Sprawozdania z Balu Gimnazjalnego i „Dnia Wiosny” w ZSP w Moniatyczach. W czasopismach są strony redagowane przez uczniów SP w Mienianach pt. „Żaczek”. Jest mnóstwo zdjęć kolorowych i czarno-białych oraz wiersze młodych poetów.

Jednym słowem gratulacje za pomysł dla samorządowców z Gminy Hrubieszów na czele z Wójtem p. Janem Mołodeckim i przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Fedorczukiem oraz pracowników GOK w Wołajowicach.

Czekamy na dalsze numery, w myśl zasady co zapisane to nie zapomniane.
A mieszkańcy Hrubieszowa ciągle liczą na własne czasopismo.

Opracował – mak