Czerniczyn: I Konkurs Wiedzy Harcerskiej „Harcerski Świat, Harcerska Droga”

W dniu 20 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Czerniczynie odbył się I Konkurs Wiedzy Harcerskiej Harcerski Świat, Harcerska Droga. W konkursie uczestniczyły kilkuosobowe zespoły złożone z harcerzy i zuchów z drużyn z Horodła, Husynnego i Czerniczyna.

Reklamy

Imprezę otworzyła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerniczynie, pani Bożena Nowosad. Po krótkiej przemowie do uczestników konkursu, pani Dyrektor oddała głos prowadzącym, druhnom Joannie Sobolewskiej, Justynie Świerczek i Agacie Mucha. Druhna Asia pokrótce przedstawiła zawodnikom zadania do wykonania, po czym rozpoczęto pierwsze z nich – test wiedzy harcerskiej. Obejmował on znajomość historii harcerstwa, jego symboliki oraz regulaminu mundurowego.

Następnie zuchy i harcerze przystąpili do kolejnej konkurencji. Zespoły miały za zadanie ułożyć ognisko, zgodnie z wylosowanym przez siebie jego typem. Część zawodników układał ogniska do gotowania posiłków, część zaś ogniska obrzędowe. Zadanie trzecie polegało na opatrzeniu ran znajdujących się na różnych częściach ciała, na przykład ranę, dłoni, stopy, przedramienia czy podudzia. Liczył się właściwy dobór obwoju, jakość jego wykonania oraz umiejętność pracy w zespole. Ostatnim zadaniem było wykonanie piosenki harcerskiej oraz pląsu lub, w przypadku harcerzy starszych, skeczu kabaretowego.

Zmagania drużyn zakończyło wspólne ognisko, podczas którego obradowała komisja konkursowa. Po ognisku zaś, wszystkim zgromadzonym gościom przedstawiono wyniki konkursu, a są one następujące:

– miejsce I: harcerki starsze z 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej przy Zespole Szkół w Horodle w składzie: Sylwia Kruk, Agata Pieczykolan, Paulin Majkut, Katarzyna Charatynowicz

– miejsce II: harcerze z 15 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Husynnem w składzie: Sara Bielecka, Weronika Zachaj, Jan Wołos, Michał Jasik,

– miejsce III: zuchy z 16 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Czerniczynie w składzie: Milena Rychel, Wiktoria Pokrywka, Rafał Pawelec,

– wyróżnienie: harcerki z 16 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Czerniczynie w składzie: Ewelina Flis, Kinga Kwiatkowska, Karolina Mączka.

Nagrody w konkursie, ufundowane przez Wójta Gminy Hrubieszów, pana Jana Mołojeckiego, były imponujące: kociołki do gotowania na ognisku za zajęcie miejsc I, II i III oraz saperki za uzyskanie wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu i instruktorzy przygotowujący zuchy i harcerzy otrzymali pamiątkowe znaczki do przypięcia na mundurze.

Myślą przewodnią konkursu była zdrowa, harcerska rywalizacja, integracja drużyn harcerskich Hufca Hrubieszów oraz dobra zabawa. Nasi goście opuścili nas w dobrych humorach. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach znów będziemy mogli spotkać się w tak miłej atmosferze.