Członkowie grupy przestępczej, która przemycała Wietnamczyków do Polski, zasiądą na ławie oskarżonych

Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął akt oskarżenia przeciwko 9 osobom, które brały udział w zorganizowanej grupy przestępczej . Grupa ta, wielokrotnie organizowała wbrew przepisom, przekraczanie granicy Polski nielegalnym migrantom. Śledztwo w tej sprawie było prowadzone przez Wydział Operacyjno-Śledczy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Reklamy

 

Co zarzucono oskarżonym

W stosunku do dwóch osób – obywatela Polski i obywatela Rosji narodowości czeczeńskiej – zostały przedstawione zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz organizowania nielegalnej migracji dla obywateli Wietnamu. Wobec pozostałych sześciu osób – dwóch obywateli Polski, dwóch obywateli Wietnamu i dwóch obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej – zostały przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania nielegalnej migracji dla obywateli Wietnamu. Jednej osobie – obywatelce Polski – zarzucono zorganizowanie nielegalnej migracji dla obywateli Wietnamu.

Oskarżonym zarzucono popełnienie szeregu przestępstw z art. 258 par. 1 i par. 3 kodeksu karnego oraz z art. 264 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 65 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego.

 

Jak przemycano migrantów

Okres działania grupy przestępczej objął lata 2012 – 2016.  Działalność przestępcza była prowadzona na terytorium Polski, jak również Litwy, Łotwy i Rosji. Głównie grupa działała na terenie Warszawy oraz podwarszawskich miejscowości. Oskarżeni zamieszkiwali w Warszawie i jej okolicach oraz w Łodzi i Kaliszu.

Łącznie zorganizowano nielegalne przekroczenie granicy państwowej z terenu Litwy i Łotwy do Polski za pomocą środków transportu drogowego dla kilkudziesięciu obywateli Wietnamu.  Migracja przebiegała drogą lotniczą na linii Wietnam – Moskwa, tzw. „zieloną granicą” na linii Łotwa – Litwa, następnie samochodami do Polski. Jednorazowy koszt obejmujący zorganizowanie nielegalnej migracji dla jednego obywatela Wietnamu wynosił 15 tysięcy dolarów amerykańskich.

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że od 10 grudnia 2012 roku do 8 września 2016 roku w ramach działalności przestępczej zorganizowano kilkanaście „przerzutów” nielegalnych migrantów – obywateli Wietnamu z terenu Litwy i Łotwy na terytorium Polski.  Migranci w pierwszej kolejności transportowani byli drogą lotniczą do Moskwy, a dalej przekraczając „zieloną granicę”, najczęściej wybierając teren zalesiony i trudno dostępny, przeprowadzani byli przez rosyjskojęzycznych przewodników narodowości czeczeńskiej, na terytorium Łotwy lub Litwy. Stąd byli odbierani przez kierowców i przewożeni samochodami osobowymi w kierunku Warszawy.  W zależności od wybranego miejsca docelowego migrantów, w dalszej kolejności niektórym organizowano przewóz na terytorium m.in. Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii oraz innych krajów Europy Zachodniej.

 

Czym zajmowali się członkowie grupy

Rolą jednego z oskarżonych o kierowanie grupą było wyszukiwanie osób, które w charakterze kierowców miały za zadanie przewozić nielegalnych migrantów z terytorium Litwy oraz Łotwy, koordynacja przejazdu kierowców, rozliczeń finansowych oraz przekazywanie kontaktów telefonicznych.

Pozostali kierownicy grupy pełnili role organizatorów i koordynatorów przerzutów nielegalnych migrantów. W tym celu utrzymywali oni kontakty z pozostałymi członkami grupy, w tym obywatelami Wietnamu przebywającymi na terenie Warszawy oraz obywatelami Rosji. Uczestniczyli oni również w rozliczeniach finansowych.

Istotną rolę pełnili oskarżeni obywatele Wietnamu, którzy przyjmowali na terytorium Polski migrantów z Wietnamu, zapewniali im zakwaterowanie i wyżywienie, a następne podejmowali działania zmierzające do zapewnienia im dalszego transportu do Niemiec, Francji, Szwecji, Holandii i Finlandii.

Pozostali oskarżeni członkowie grupy – obywatele Polski – pełnili role kierowców. Ich zadaniem było przebycie trasy z Polski do Litwy lub Łotwy, odbiór migrantów z wyznaczonego miejsca, a następnie powrót do miejsca docelowego.

Inni członkowie grupy – obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej – zajmowali się  organizowaniem przerzutów nielegalnych migrantów – obywateli Wietnamu. Utrzymywali oni stały kontakt z innymi uczestnikami grupy przestępczej, osobiście informowali inne osoby o terminie planowanych przerzutów migrantów, nadzorowali i koordynowali czynności związane  z odbiorem obywateli Wietnamu oraz uczestniczyli w rozliczeniach finansowych.

 

Oskarżeni przebywają w areszcie

Wobec ośmiu oskarżonych stosowne są środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec jednej oskarżonej stosowany jest dozór Policji, poręczenie majątkowe w kwocie 20 tysięcy złotych i zakaz opuszczania kraju.

W toku śledztwa dokonano także zabezpieczeń majątkowego poprzez zatrzymanie pieniędzy.

Podstawą prowadzenia postępowania były materiały o charakterze niejawnym. W sprawie została przeprowadzona operacja specjalna Straży Granicznej.

 

Źródło: Prokuratura Krajowa, NOSG

Wideo, fot. NOSG