Człowiek – najlepsza inwestycja

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe, które posiadają stałe lub tymczasowe miejsce zameldowania na terenie powiatu hrubieszowskiego zamierzające zdobyć wiedzę w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Unii Europejskiej oraz umiejętności obsługi komputera.

***

Reklamy

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny rozpoczyna rekrutację osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Edukacja inspiracją dla nowych inicjatyw”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany w ramach działania 9.5 PO KL.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU OBEJMUJACYM DWA MODUŁY:
– „Projekty europejskie – jak napisać dobry wniosek” w wymiarze 72 godzin,
– „Komputer jako narzędzie pracy i źródło informacji” w wymiarze 32 godzin.

UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ:
Osoby dorosłe, które posiadają stałe lub tymczasowe miejsce zameldowania na terenie powiatu hrubieszowskiego zamierzające zdobyć wiedzę w zakresie pozyskiwania środków
z Funduszy Unii Europejskiej oraz umiejętności obsługi komputera, które chcą aktywnie włączyć się w działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru, na którym mieszkają.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
– warsztaty z zakresu motywacji do samokształcenia,
– warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej,
– wyjazd studyjny na Roztocze,
– zwrot kosztów dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej,
– poczęstunek w trakcie szkolenia,
– materiały szkoleniowe,
– ubezpieczenie uczestników Projektu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Hrubieszów.

Rekrutacja do Projektu trwa od sierpnia 2009 roku.

Biuro mieści się w siedzibie Filii Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Hrubieszowie,
ul. Plac Wolności 15, I piętro, tel./fax,: 084 696 54 77.

Informacje dostępne są również na stronie internetowej FRL www.fundacja.lublin.pl oraz na stronie internetowej Gminy Hrubieszów www.hrubieszow-gmina.pl.

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009