Czterdzieści siedem lat życia

W 70. rocznicę śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prowincja Matki Bożej Niepokalanej OO. Franciszkanów ogłosili rok 2011 rokiem św. Maksymiliana. Wobec powyższego faktu OO. Franciszkanie – już po raz szósty – zorganizowali olimpiadę wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe.

Reklamy

Miała ona na celu przybliżenie młodemu pokoleniu wyjątkowej osoby, wielkiego Polaka, który przez swoją działalność medialną, ale też przez całe swoje życie, a zwłaszcza śmierć w obozie koncentracyjnym Auschwitz, na stałe wpisał się w historię narodu polskiego, jako osoba niezwykła i godna naśladowania.

Etap szkolny odbył się 01 grudnia 2011 roku. Wzięło w nim udział 15-stu uczniów Zespołu Szkół nr 1.

Pytania z jakimi zmierzyli się uczniowie zostały przygotowane w odniesieniu do dzieła Władysława Kluza „Czterdzieści siedem lat życia”. Wśród poleceń pojawiły się następujące: podaj dokładną datę otrzymania habitu przez Rajmunda, jaki numer nosiła cela o. Maksymiliana na Pawiaku? Jaki numer obozowy otrzymał o. Maksymilian? Trzeba było także uzupełnić cytat, myśl oraz wstawić brakujące słowa.

Do etapu diecezjalnego zakwalifikowali się następujący uczniowie: Łukasz Magier – kl. III t4c, Kamil Drączkowski – kl. II t4d, Piotr Pietrzyk – kl. III t4d.

Organizatorami olimpiady w naszej szkole byli nauczyciele -katecheci.

***

Zofia Szwiec/ zs1hrubieszow.pl