Czy można zostać policjantem mając wykształcenie średnie bez matury?

Czy można zostać policjantem przy braku zdanej matury, ale z posiadanym wykształceniem średnim?

Reklamy

 

Według Ustawy o Policji – służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Wobec powyższego nie ma przeciwwskazań do przystąpienia do procedury doboru do służby w Policji osób posiadających wykształcenie średnie bez matury.

 

(źródło i fot. KGP)