Czy znam swój region?

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Zamościu i Katolickie Radio Zamość zorganizowały drugą edycję konkursu wiedzy o „małych ojczyznach” pod nazwą „Czy znam swój region?”. Pytania dotyczyły historii, kultury i przyrody powiatów: Biłgoraj, Hrubieszów, Lubaczów, Tomaszów Lubelski i Zamość.

Reklamy

Należało m.in. podać przynajmniej dwa produkty, z których wyrabiany jest piróg biłgorajski, odpowiedzieć w jakiej miejscowości znajdziemy nazwy ulic lub miejsc takich jak: Sutki, Kozacki Róg, Tatarska Góra, podać nazwy rezerwatów faunistycznych w powiecie zamojskim, gdzie chroniony jest przysłowiowy „śpioch” oraz nazwiska trzech Prymasów Polski związanych swym życiem i działalnością z terenami diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20 października br. w programie Skarby Zamojszczyzny/Podróże dalekie i bliskie na antenie Katolickiego Radia Zamość.

Laureatami konkursu zostali: Jan Cieplechowicz (jedyna bezbłędna praca), Mirosław Ferens, Agnieszka Piela, Elżbieta Kitka i 141 Gromada Zuchowa Słoneczne Promyki.

Uczestnicy konkursu przesłali również zdjęcia z wypraw turystycznych, opisy ciekawych miejsc (m.in. miejscowości Boży Dar, tzw. Pietrówki w Kolonii Kornelówka, zamku w Kórniku z portretem Teofilii z Działyńskich Szołderskiej Potulickiej zwanej Białą damą), tras i wycieczek. Jedna z odpowiedzi została wyklejona na drewnie tzw. Labirynt wiadomości-Karuzela odpowiedzi i napisana-kreślona stalówką mającą 50 lat atramentem Drakon (niebieski) bez kleksów.

Konkurs odbywa się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Hrubieszowie, Lubaczowie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu.

***

Łukasz Kot
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”