Debatowali z przewoźnikami o granicy

W środę 30 listopada na przejściu granicznym w Dorohusku przy wspólnym stole spotkali się przedstawiciele polskiej i ukraińskiej Służby Celnej, Straży Granicznej oraz polscy i ukraińscy przewoźnicy.

Reklamy

 

Cykliczne spotkania z przewoźnikami stały się już swego rodzaju tradycją. Wzorem lat ubiegłych również wczorajsza narada była okazją do omówienia bieżących problemów oraz poszukiwania rozwiązań usprawniających funkcjonowanie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

Wśród gości zaproszonych na wspólną debatę, poza przewoźnikami, przedstawicielami Ministerstwa Finansów, Izby Celnej w Białej Podlaskiej i w Przemyślu, Lwowskiego i Wołyńskiego Urzędu Celnego, Nadbużańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz Oddziałów Służby Granicznej z Łucka i Lwowa nie zabrakło także przedstawicieli innych urzędów i instytucji, którym bliski jest temat granicy, w tym Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie, przedstawicieli Wojewody Lubelskiego czy Inspekcji Transportu Drogowego.

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia przez Służbę Celną Polski i Ukrainy aktualnej sytuacji na wspólnym odcinku granicy. Obecni mogli zapoznać się z danymi statystycznymi obrazującymi natężenie ruchu na przejściach granicznych, zmodernizowaną infrastrukturą oraz już funkcjonującymi rozwiązaniami ułatwiającymi przejazd przez granicę towarów i osób. 

Na zagadnienia wykrywanych w trakcie kontroli przewozów międzynarodowych nieprawidłowości zwrócili natomiast uwagę przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego.

Polscy i ukraińscy przewoźnicy zasygnalizowali problemy pojawiające się w kontekście wykonywanego transportu międzynarodowego – towarowego i osobowego. Z uznaniem odnieśli się do dotychczasowej współpracy i wdrożonych rozwiązań. Podkreślili jednak, że główną kwestią, która nadal nurtuje środowisko, są powstające kolejki samochodów ciężarowych, zwłaszcza w okresie weekendów.

Uczestnicy wspólnie zastanawiali się nad nowymi rozwiązaniami, a zwłaszcza możliwościami skrócenia czasu oczekiwania na granicy. Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej mł. insp. Waldemar Chaba przypomniał o prowadzonym obecnie pilotażowym projekcie eBooking TRUCK, polegającym na elektronicznej rezerwacji czasu odprawy ciężarówek m.in. na terminalu w Koroszczynie. Po jego zakończeniu i ocenie możliwe będzie opracowanie rekomendacji co do wdrożenia tego systemu także na innych przejściach granicznych.

Podsumowując debatę wszyscy zgodnie stwierdzili, że spotkania tego typu nie tylko stanowią doskonałą okazję do partnerskich rozmów, ale pozwalają obiektywnie spojrzeć na funkcjonowanie granicy i oczekiwania każdej ze stron uczestniczących w obrocie międzynarodowym.

Obecny na spotkaniu przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odczytał list Wojewody Lubelskiego, w którym wojewoda podziękował Dyrektorowi Izby Celnej w Białej Podlaskiej za dotychczasowe działania Służby Celnej i inicjatywę związaną z organizacją spotkania z przewoźnikami.

 

źródło i fot. SCRP