„Decydujemy razem” – udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych

Tak, jak mamy wpływ na jakość naszych plonów i doceniamy to, co sami wypracujemy ciesząc się tym podczas uroczystości dożynkowych, podobnie powinniśmy i możemy mieć wpływ na decyzje dotyczące naszego otoczenia.

Reklamy

Współdecydując czujemy się współodpowiedzialni 
„Decydujmy razem” w woj. lubelskim

Tak, jak mamy wpływ na jakość naszych plonów i doceniamy to, co sami wypracujemy ciesząc się tym podczas uroczystości dożynkowych, podobnie powinniśmy i możemy mieć wpływ na decyzje dotyczące naszego otoczenia. Współdecydowanie to dla członków społeczności poszerzenie roli odpowiedzialnych i aktywnych gospodarzy, którymi są już w swoich własnych gospodarstwach na obszar gminy czy powiatu.

Jak partycypować dowiemy się już w niedzielę 16 września 2012r. w Siennicy Różanej, gdzie odbędą się Dożynki Wojewódzkie. Podczas wydarzenia będzie można odwiedzić stoisko projektu „Decydujmy razem”, gdzie zachęcać będziemy do wspólnego decydowania o sprawach publicznych, czyli tych dotyczących każdego z nas. 

W projekcie bierze udział m.in. Powiat Krasnostawski jako jeden ze 108 samorządów z terenu całej Polski. Aby wspólnie ze społecznością lokalną opracować „Program Rozwoju i Integracji Organizacji Pozarządowych” utworzony został Zespół, w którego wchodzą reprezentanci prawie wszystkich gmin Powiatu Krasnostawskiego. Są to przedstawiciele organizacji pozarządowych i osoby indywidualne. Wspólnie będą wypracowywać rozwiązania, które pozwolą na doskonalenie form i metod współdziałania szerokiego grona obywateli z samorządem.

Tegoroczne obchody „Święta Plonów” wraz z Konkursem Wieńców Dożynkowych i stoiskiem projektu „Decydujmy razem”, wzbogacone o liczne imprezy artystyczne, będą dla wszystkich czasem prawdziwego, wspólnego świętowania i odpoczynku.

Dożynki stały się uroczystością, w której uczestniczą nie tylko mieszkańcy wsi i osoby zawodowo związane z rolnictwem, ale także mieszkańcy miasta. Dożynki są świętem nas wszystkich, gdyż wszyscy korzystamy z płodów ziemi. Korzystamy z nich dzięki trudowi pracy rolników i ich rodzin. Podziękujmy za ich wysiłek i za zebrane plony, uczestnicząc w tej pięknej, polskiej tradycji. Niech będzie to dla nas okazja do refleksji i podsumowania całorocznej pracy – mówi Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego.

Pliki do pobrania

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie