Dni Dobrosąsiedztwa produktem roku?

Jeszcze tylko przez dwa dni można głosować w plebiscycie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2011. Wśród ponad 20 kandydatów są, organizowane m.in. w gminie Mircze, „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa”. Głosowanie trwa do 1 sierpnia na stronie organizatora, czyli Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej: www.lrot.pl.

Reklamy

„Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa” to cykl koncertów, konferencji, spotkań, modlitw ekumenicznych, jarmarków, rajdów rowerowych, imprez sportowych i wielu innych wydarzeń, organizowanych na granicy polsko-ukraińskiej od siedmiu lat. Jest to wspólne przedsięwzięcie partnerów z Polski i Ukrainy, którego celem jest przełamywanie stereotypów i barier między społecznościami obydwu krajów oraz nawiązywanie współpracy. Imprezy odbywają się po obu stronach granicy Unii Europejskiej, która, dzięki przerzuceniu tymczasowego mostu przez Bug, staje się miejscem spotkania a nie podziału.

Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest ksiądz Stefan Batruch, szef Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza. Zgodnie z jego ideą „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa” mają być formą dyskusji o dobrosąsiedzkich relacjach i potrzebie zacieśnienia współpracy między krajami Unii Europejskiej i Europy Wschodniej. Ponadto mają służyć lepszemu poznaniu specyfiki kulturowej, społecznej, językowej i ekonomicznej sąsiadów, co pozwoli na skuteczne budowanie wzajemnego zaufania i efektywnej współpracy ponad granicami.

Reklamy

Tegoroczne „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa” w gminie Mircze odbędą się w Kryłowie i ukraińskim Kreczowie 14 sierpnia, ale imprezy w ramach tego cyklu zaplanowano również 7 sierpnia w Zbereżu i Adamczukach oraz 28 sierpnia w Korczminie i Stajiwce. Po raz pierwszy „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa” odbędą się także poza województwem lubelskim. Polsko-ukraińskie spotkanie zaplanowano także w Malhowicach/Niżankowicach w powiecie przemyskim.

***

Źródło: www.ias24.eu
(fot.arch.UG Mircze)