Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił terminy przyjmowania w 2008 roku, przez Oddziały PFRON, wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programów „Pegaz 2003” oraz „Komputer dla Homera 2003”.

Reklamy

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala następujące terminy przyjmowania w 2008 roku, przez Oddziały PFRON, wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu pn. Pegaz 2003:

1) od dnia 1 kwietnia do 16 maja 2008 roku w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się,

2) od dnia 1 lutego do dnia 14 marca 2008 roku w module pomocy w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala termin od dnia 17 marca do dnia 30 kwietnia 2008 roku na przyjmowanie przez Oddziały PFRON wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu pn. Komputer dla Homera 2003 program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących.

Więcej informacji na temat programów na stronie www.pfron.org.pl >> – Programy PFRON oraz w lubelskim oddziale pfron: tel: (0-81) 744 16 47