Dofinansowanie kredytu

W pierwszych dniach nowej kadencji Urząd Miasta złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie do obsługi zaciągniętego kredytu inwestycyjnego długoterminowego, przeznaczonego na zadanie związane z gospodarką osadową na oczyszczalni ścieków.

Reklamy

W dniu 18 grudnia 2006 r. Zarząd Funduszu przyznał dofinansowanie w kwocie 209 tys. zł. Jest to kwota stanowiąca ok. 10 % kredytu.

źródło:
UM