Dofinansowanie utylizacji eternitu

Horodło

Reklamy

Wójt Gminy Horodło informuje, że mieszkańcy Gminy Horodło (osoby fizyczne) mogą ubiegać się o sfinansowanie w 2009 roku demontażu, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Wójt Gminy Horodło informuje, że zgodnie z obowiązującym „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Horodło” mieszkańcy Gminy Horodło (osoby fizyczne) mogą ubiegać się o sfinansowanie w 2009 roku ze środków gminnego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej demontażu, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych.

W związku z powyższym osoby zainteresowane wymianą pokrycia dachowego w roku 2009 w terminie do dnia 17.11.2008r., (włącznie) br. winni złożyć do Urzędu Gminy Horodło pokój nr 8 wstępny wniosek o sfinansowanie demontażu, transportu i utylizacji eternitu. Ponadto można zgłosić również eternit zdemontowany i składowany na posesjach w latach wcześniejszych określając ilość i miejsce składowania.

UG Horodło