Dofinansuj rozwój swojej firmy z funduszy unijnych

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego uruchomił projekt unijny dotyczący rozwoju kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP, wyznaczając do pełnienia roli operatora środków unijnych firmę Qs Zurich.

Reklamy

 

Projekt „Wsparcie Rozwojowe dla MŚP z podregionu bialskiego i chełmsko – zamojskiego” ma na celu rozwinięcie kompetencji pracodawców i pracowników oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez usługi rozwojowe tj. szkolenia, warsztaty, kursy zawodowe, doradztwo, studia podyplomowe, e-learning, czy analiza potrzeb rozwojowych.

Poziom dofinansowania – nawet do 80% poniesionych kosztów!

Pojedyncza usługa rozwojowa dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę – do 5.000,00 PLN.

Maksymalna wartość wsparcia na przedsiębiorstwo w wymiarze rocznym może wynieść do 15.000,00 PLN.

Zapraszam do zapoznania się z warunkami uzyskania dofinansowania na usługi rozwojowe (refundujemy usługi) na stronie  

http://projektyunijne.qszurich.pl/wsparcie-rozwojowe-dla-msp-z-podregionu-bialskiego-i-chelmsko-zamojskiego

Wszystkie informacje można potwierdzić w Urzędzie Marszałkowskim województwa Lubelskiego.

 

źródło: qszurich.pl