18 lipca 2024

Dołhobyczów: Bezpłatne zestawy komputerowe i dostęp do internetu dla 60 gospodarstw domowych

W ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” 60 gospodarstw domowych z terenu Gminy Dołhobyczów otrzyma bezpłatnie zestawy komputerowe oraz dostęp do Internetu.

Reklamy

Urząd Gminy Dołhobyczów informuje, że w dniach 2 kwietnia 2013 r. – 22 kwietnia 2013 r. odbędzie się nabór wniosków w celu wyłonienia Beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II”.

W ramach projektu 60 gospodarstw domowych z terenu Gminy Dołhobyczów otrzyma bezpłatnie zestawy komputerowe oraz dostęp do Internetu (wymagana możliwość wykonania łącza stałego). 

Reklamy

Wypełnione formularze wniosku należy składać wraz z załącznikami w terminie naboru w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dołhobyczowie. Wnioski złożone po 22 kwietnia 2013 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje i formularze wniosków na stronach internetowych: 

Reklamy

www.wykluczeniecyfrowe2.lubelskie.pl 

www.dolhobyczow.pl 

i w Urzędzie Gminy Dołhobyczów,  pok. nr 5  (parter), tel. 84 653 25 24, osoba odpowiedzialna Grzegorz Drewnik.


Regulamin

Formularz wniosku