Dołhobyczów: Budowa biogazowni rolniczej – rozprawa administracyjna

Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa przeprowadzonej w dniu 12.02.2013r, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dołhobyczowie dotyczącej postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej.

Reklamy

Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa przeprowadzonej w dniu12.02.2013r, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dołhobyczowie dotyczącej postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego nabudowie biogazowni rolniczej DOŁHOBYCZÓW o mocy 1 MW na wydzielonej części działki nr 1036 w miejscowości Dołhobyczów 


PROTOKÓŁ »


Sprostowania i uwagi można wnieść w terminie 7 dni od daty upublicznienia protokołu
tj. do dnia 15.03.2013r.

 

Ogłoszenie zamieszczono dn. 07.03.2013r. na:

  • stronie internetowej Gminy Dołhobyczów
  • tablicy ogłoszeń UG
  • tablica ogłoszeń przy przystanku
  • tablica ogłoszeń przy osiedlu mieszkaniowym
     

 

Źródło: Urząd Gminy Dołhobyczów