Dołhobyczów: „Chcę iść naprzód” – Program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie informuje, że w 2013 r. realizuje po raz szósty projekt systemowy pt. „Chcę iść naprzód” – Program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Reklamy

Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.1 Rozwój
 i upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
 i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Cel główny projektu: Aktywizacja społeczno – zawodowa 20 klientów pomocy społecznej poprzez zastosowanie różnych instrumentów aktywnej integracji 
w Gminie Dołhobyczów w roku 2013.

W ramach zadania: działania o charakterze środowiskowym dotychczas zostało zrealizowane:

 1. Wyjazd do kina do Zamościa wraz ze zwiedzaniem miasta dla 40 uczestników/uczestniczek w dniu 25.06.2013 r.

W ramach zadania: aktywna integracja zrealizowano:

 1. Warsztaty aktywizacyjne oraz indywidualne i grupowe poradnictwo psychologa 
  a także określenie indywidualnej ścieżki zawodowej poprzez indywidualne oraz grupowe wsparcie doradcy zawodowego dla 20 uczestników/uczestniczek w dniach 
  8-11 lipiec 2013 r.

W ramach zadania: aktywna integracja planowane są do realizacji następujące kursy zawodowe:

 1. Prawo jazdy kat. B;
 2. Prawo jazdy kat. C;
 3. Obsługa wózka widłowego jezdniowego z wymianą butli gazowej;
 4. Bukieciarstwo i florystyka;
 5. Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej;
 6. Kosmetyczny

 

Info i fot. UG Dołhobyczów