Dołhobyczów: Wizyta Partnera z Ukrainy

26 kwietnia Gminę Dołhobyczów odwiedzili przedstawiciele Partnera z Ukrainy.

Reklamy

Oprócz ustaleń związanych z realizacją projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina, Priorytet 2. Poprawa jakości życia, Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym, goście obejrzeli budowę Międzynarodowego Przejścia Granicznego Dołhobyczów – Uhrynów oraz odnowioną cerkiew prawosławną p. w. św. Symeona Słupnika.Źródło: UG Dołhobyczów