Dotacja dla powiatu

Projekt złożony przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie zajął I miejsce w konkursie i uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 624.750,00 zł.

Reklamy

W dniu 9 października 2007 roku zakończyły się obrady Komitetu Sterującego (IV nabór wniosków) dla Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg IIIA/TACIS CBC. Projekt złożony przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie zajął I miejsce w konkursie i uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 624.750,00 zł.

Projekt pod nazwą „Dokumentacja techniczna – przebudowa drogi przygranicznej Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa, etap II” opiewa na kwotę 833.000,00 zł. Kwota nie jest może wielka jednak napawa optymizmem i cieszy z uwagi na przedmiot projektu. Przedmiotem projektu są prace wstępne przygotowujące realizację znacznie większej inwestycji, mianowicie przebudowy 36 km drogi z jednej strony, a zarazem kontynuacja inwestycji już rozpoczętej przez powiat w latach 2005-2006 również przy dofinansowaniu unijnym (przebudowa ul. Nowej w Hrubieszowie) z drugiej strony. Dzięki tej decyzji i idącymi w ślad za nią unijnymi pieniędzmi przygotujemy potężną – jak na możliwości powiatu – bo przyjąć można, że wartą ponad 40.000.000,00 zł inwestycję zmierzającą do przebudowy całego ciągu drogi powiatowej nr 3432 L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa.

więcej >>

tekst
Starostwo Powiatowe