Dotacje na działalność gospodarczą – spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu zaprasza mieszkańców powiatów, zamojskiego, miasta Zamościa, hrubieszowskiego oraz tomaszowskiego zainteresowanych pozyskaniem wsparcia na samozatrudnienie, na spotkanie informacyjne dniu 11 października 2013 r.

Reklamy

Spotkanie będzie poświęcone zasadom uczestnictwa w projektach, w ramach których będzie można otrzymać bezzwrotną dotację na założenie firmy, wsparcie pomostowe oraz skorzystać z bezpłatnych szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, działanie 6.2 „Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

W projektach priorytetowo traktowane będą kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, osoby w wieku 15-30 lat, osoby 50+, osoby pozostające długo bez pracy i mieszkające na terenach wiejskich.

Reklamy

Spotkanie odbędzie się w Zamościu, w budynku przy ul. Partyzantów 94, sala 319 (III piętro) w godz.10.00 – 13.00.

Prelegentami spotkania będą pracownicy LPI w Zamościu, przedstawiciel Fundacji Inicjatyw Lokalnych w Lublinie oraz konsultant Lokalnego Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług w Zamościu działającego przy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.

Spotkanie jest bezpłatne.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że funkcjonujemy w ramach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego jako Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, których celem jest zapewnienie pełnego dostępu do informacji na temat możliwych form działań finansowanych z funduszy europejskich dla mieszkańców i podmiotów społeczno-gospodarczych z terenu województwa lubelskiego oraz monitorowanie stanu wdrażania funduszy w regionie. Sieć PIFE dostarcza wiedzy na temat dostępnych działań finansowanych z funduszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013.