Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projekcie „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”. W ramach projektu będzie można uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40 tysięcy złotych.

Reklamy

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projekcie „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”. Działanie „Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy nr umowy URP/SPPW/1.1/KIK/13.

Projekt „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” realizowany jest przez Gminę Miejską Hrubieszów – Wnioskodawca w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny – Partner Merytoryczny oraz Gminami Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice, Uchanie, Tyszowce, Dołhobyczów, Tomaszów Lubelski, Komarów-Osada jako Partnerami Samorządowymi.

Reklamy

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych do I edycji prowadzony będzie w terminieod 23.04.2012 do 11.05.2012 od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. od 9.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w Regulaminie Rekrutacji.

Wszystkie niezbędne informacje przedstawione pod poniższymi linkami

http://www.fundacja.lublin.pl/index.php/pl/akltualnosci/1090-gotaniaogoszenie-i-naboru

http://www.fundacja.lublin.pl/index.php/pl/projektyszkolenia/1071-szablon-projektu-komisja-europejska

 

Pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy, że Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego KSU (PK KSU) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej świadczy usługi informacyjne i doradcze dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Konsultanci zapraszają do skorzystania z ich wiedzy i doświadczenia wszystkich, którzy deklarują potrzebę skorzystania z powyższych usług. W ramach świadczonych usług istnieje możliwość uzyskania pomocy przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego do Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego mieszczącego się w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, pokój nr 4 i nr 38.

Szczegółowe informacje na temat terminów dyżurów pełnionych w Hrubieszowie oraz Tomaszowie Lubelskim można uzyskać pod numerem telefonu – 84 627 11 91.