Dotacje na rozpoczęcie działalności na terenie Gotanii

14 października został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”.

Reklamy

Nabór jest skierowany do osób, które ukończyły szkolenie i doradztwo w ramach wymienionego Projektu. Dofinansowanie otrzyma minimum 70 osób. Maksymalne dofinansowanie to 70% kosztów kwalifikowanych, a 30% stanowi wkład własny. Minimalna kwota dofinansowania to 25 000zł, a maksymalna 40 000zł. Wnioski można składać do 15 listopada 2013 roku do godz. 14.00 w Biurze Projektu w Hrubieszowie.

Projekt „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” jest współfinansowany z Programu Szwajcarskiego. Dotyczy 9 gmin z 3 powiatów:|
– hrubieszowskiego : Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice
– tomaszowskiego: Tyszowce i Tomaszów Lubelski
– zamojskiego: Komarów – Osada.

Wspólną cechą gmin jest wyjątkowe dziedzictwo kulturowo – historyczne z okresu od II do IV wieku, związane z zamieszkiwaniem tego terenu przez Gotów. Projekt ma na celu wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego dzięki wykorzystaniu możliwości regionu hrubieszowsko – tomaszowsko – zamojskiego, głównie atrakcyjności turystycznej. Projekt zakłada wsparcie działań związanych z podniesieniem atrakcyjności i konkurencyjności inwestycyjnej obszaru, promocją rozwoju przedsiębiorczości na obszarze podregionu, kreowaniem pozytywnego wizerunku obszaru, tworzeniem ponadlokalnej marki turystycznej oraz rozwojem zasobów ludzkich, w tym wspieraniem młodzieży.