Dożynki gminne w Dołhobyczowie

Dożynki rozpoczęły się mszą świętą w kościele p. w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dołhobyczowie. Na część świecką uroczystości, orszak dożynkowy przemaszerował na teren przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dołhobyczowie.

Reklamy

Następnie starostowie, Bożena Szczepańska z Oszczowa oraz Robert Kopera z Dołhobyczowa, tradycyjnie przekazali chleb wójtowi gminy Józefowi Demendeckiemu, który podzielono i rozdano uczestnikom, po czym odtańczono poloneza dożynkowego. Podczas części nieoficjalnej wystąpiły ludowe zespoły śpiewacze z terenu gminy Dołhobyczów: „Pogranicze” z Przewodowa, „Kresowianki” z Żabcza, „Wrzos” z Dołhobyczowa, „Seniorzy” z Dołhobyczowa, „Nadbużanki” z Gołębia, zaproszone zespołu spoza gminy: „Primo” z Lublina, „Na granicy” z Kryłowa. Przedstawiono też widowisko obrzędowe p. t. „Kto we żniwa nie próżnował…”. Podczas całej imprezy prowadzono gry i zabawy dla najmłodszych. Dożynki zakończyła zabawa taneczna pod gwiazdami.

Podczas uroczystości odbył się konkurs na najładniejszy wieniec tradycyjny oraz współczesny. Zgłoszonych zostało 10 wieńców (KGW Dołhobyczów, wieś Honiatyn, wieś Oszczów, wieś Sulimów, wieś Horoszczyce, KGW Gołębie, Klub Seniora z Przewodowa, wieś Horodyszcze, wieś Żabcze, KGW Żabcze). W kategorii wieńców tradycyjnych zwyciężyła wieś Oszczów przed wsią Honiatyn, KGW Gołębie, Klubem Seniora z Przewodowa i wsią Horodyszcze, w drugiej kategorii wyróżniono wieńce Koła Gospodyń Wiejskich z Dołhobyczowa oraz wsi Sulimów. Równolegle, na pobliskim boisku, odbywał się turniej plażowej piłki siatkowej.

Dziękujemy sponsorom: Bankowi Spółdzielczemu w Dołhobyczowie, Firmie „JAGRA” Anna i Jarosław Kędziera, Restauracji „ARKA” Kamiński Tomasz, Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej im. Franciszka Stefczyka.

Podziękowania dla Oddziału Doradztwa Rolniczego w Hrubieszowie, delegacji wieńcowych oraz pocztów sztandarowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie i Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie.

 
 
Urząd Gminy Dołhobyczów