Dożynki Gminno – Parafialne Janki 2010

Święto Plonów Gminy Hrubieszów, które w tym roku odbyło się w Jankach, rozpoczął barwny korowód dożynkowy, a delegacje wieńcowe prowadzili starostowie tegorocznych dożynek.

Reklamy

Dożynki Gminno-Parafialne w Jankach otworzył Jan Mołodecki – wójt gminy Hrubieszów. Następnie proboszcz parafii Moniatycze – ks. Jerzy Sopel odprawił mszę św. w intencji rolników. Przekazania chleba dożynkowego dokonali starostowie dożynek – Jolanta Dąbrowska i Tomasz Kot, oboje z Janek.

Dożynki uświetniły występy Zespołu „Danubean Youth” z Bułgarii oraz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej.

Część artystyczną wzbogaciła prezentacja dawnego obrzędu żniwnego w wykonaniu mieszkańców Janek oraz przedstawienie „Polne zaloty”, które wykonały dzieci z miejscowej świetlicy.

Atrakcją dnia był konkurs na „Babę i Chłopa Gminy Hrubieszów”. Po przeprowadzonych konkurencjach sprawnościowych m.in.: rzut trójzębem do celu, rozbijanie balonów batem, rzut kostką słomy na odległość, młócenie cepem – Babą i Chłopem gminy zostali Justyna i Ryszard Tabułowie ze Stefankowic Kolonii.

Konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy, w którym uczestniczyło 29 sołectw, wygrali: Wolica, Świerszczów i Mieniany, zajmując kolejno I, II i III miejsce. Ponadto ogłoszono wyniki konkursu ekologicznego „Środowisko naturalne – nasze największe bogactwo”. Tutaj, na 36 miejscowości, pierwsze miejsce zajęły Janki przed Obrowcem i Wolicą.

Dożynkom towarzyszyła prezentacja stoisk sołectw z Gminy Hrubieszów, wystawa płodów rolnych przygotowana przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, stoisko Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Hrubieszowie, kiermasz biblioteczny z loterią fantową oraz stoisko promocyjne gminy ukazujące walory krajoznawczo-turystyczne regionu. Zwieńczeniem tegorocznych świąt był występ Zespołu „Non Legato” z Metelina oraz członkiń miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

Organizatorami Święta Plonów, które odbyło się 29 sierpnia br. byli: Wójt i Rada Gminy Hrubieszów oraz Proboszcz Parafii pw. św. Piotra i Pawła w Moniatyczach.

***

Info:
Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

Foto:
UG Hrubieszów