Dożynki Gminy Mircze

HrubieszówMołożów

Reklamy

Dożynki w Gminie Mircze odbyły się w Mołożowie w dniu 23 sierpnia 2009 roku. Starostami dożynek byli: Barbara Cieśla ze Starej Wsi i Stanisław Pasek z Mołożowa.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem korowodu dożynkowego z boiska pod nowo wybudowany budynek remizo – świetlicy w Mołożowie. Korowód prowadziła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Tomaszowa Lubelskiego.

Wieńce Dożynkowe reprezentowały następujące miejscowości: Smoligów, Miętkie, Szychowice, Mircze, Wereszyn, Stara Wieś, Górka – Zabłocie, Prehoryłe, Wiszniów, Mołożów, Modryniec, Kryłów, Modryń Kolonia, Tuczapy.

Mszę świętą odprawił ks. Andrzej Skwarek, wikary z Parafii Wniebowzięcia NMP w Nabrożu. Pomocą podczas mszy służył ks. Piotr Gmiterek, wikary z kościoła w Kryłowie.

Otwarcia budynku remizo – świetlicy dokonali: Jan Badyła (Komendant Zarządu OSP), Jacek Piwiński (Prezes OSP Mołożów), Zbigniew Skop (Radny Gminy Mircze), Lech Szopiński (Wójt Gminy Mircze), Józef Kuropatwa (Starosta powiatu hrubieszowskiego) oraz starostwie dożynek.

Podczas uroczystości dożynkowych medale otrzymali:

Złoty medal:
1. Serafin Bogdan

Srebrny medal:
1. Karwacki Jarosław
2. Maj Józef

Brązowy medal:
1. Szopiński Lech
2. Demusiak Kamil
3. Pacaj Paweł
4. Wawrzyniak Zenon
5. Grabik Paweł
6. Pasek Robert
7. Głaz Jan
8. Wielosz Jerzy
9. Pieczkowski Marek
10. Jarczak Piotr
11. Sołoducha Mariusz
12. Leśniak Radosław
13. Kowal Grzegorz
14. Kowalczuk Artur
15. Mazurek Mariusz

Odznaka Strażak Wzorowy:
1.Krzysztof Kurcman
2. Jerzy Grabik
3.Radosław Grabik
4. Jacek Szczerbik
5. Paweł Baryła
6. Czesław Kolano
7. Radosław Gontarz
8. Katarzyna Piliszczuk

Komisja konkursowa oceniająca wieńce dożynkowe wytypowała na dożynki powiatowe wieniec z miejscowości Miętkie, któremu przyznano I miejsce na dożynkach gminnych w Mołożowie. II miejsce zdobył wieniec ze Starej Wsi, a III z Mołożowa.

Trzy pierwsze wieńce, jak i pozostałe reprezentujące miejscowości Gminy Mircze, otrzymały nagrody pieniężne i podziękowania od Wójta Gminy Mircze Lecha Szopińskiego.

W części artystycznej odbył się koncert Orkiestry Dętej i zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mirczu: „ECHO”, Szychowianki i Arabeska.

Wieczorną zabawę dożynkową w nowo otwartej sali remizo – świetlicy poprowadził zespół „VEEGAS”.

Całość imprezy prowadziła Marianna Sobczuk, dyrektor GOK w Mirczu.

Organizatorzy:
Rada Gminy Mircze, Wójt Gminy Mircze, Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu, Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Nabrożu, OSP w Mołożowie.

Sponsorzy:
Bank Gospodarki Żywnościowej, Euro Bank, Jarosław Cieśla, Skop Zbigniew, Firma JAXPOL, Przedsiębiorstwo DREAMS, OSP Mołożów, Tarcz Jadwiga z Nabroża, Piekarnia „Hert” Ryszard Furlepa z Mircza, Piekarnia Beata Gietka z Mircza.

W uroczystościach dożynkowych wzięło udział około 2 tysięcy osób.

info i foto
UG Mircze

***

Zdjęcia »

***

Hrubieszow LubieHrubie 2009