Drugi konkurs wiedzy o Rosji

Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” i burmistrz Hrubieszowa zapraszają gimnazjalistów do udziału w Konkursie Wiedzy o Rosji. Jego druga edycja odbędzie się w drugiej połowie lutego, a zgłoszenia są przyjmowane do 10 lutego.

Reklamy

Propozycja jest kierowana do uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych z całego powiatu hrubieszowskiego. Najpierw trzyosobowe reprezentacje poszczególnych placówek będą rozwiązywać test, potem zaprezentują stroje, ilustrujące dowolną epokę w Rosji lub znaną postać, a następnie pokażą prezentację multimedialną, związaną z rosyjskimi miastami, zabytkami, literatami lub artystami. 

Zainteresowani udziałem w konkursie mogą się zgłaszać do Gimnazjum nr 1 przy ul. Listopadowej 12 w Hrubieszowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: razem.hrubieszow@op.pl. Informacje w tej sprawie można też uzyskać telefonicznie pod numerami: 663 779 543 i 84 697 20 81. 

Najlepsze drużyny otrzymają nagrody ufundowane przez: Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.Źródło: www.ias24.eu